E-mail fejléce

Minden e-mail, amely a levelező fiókjába érkezik, tartalmaz egy fejlécet a megjelenített levél tartalmán kívül.
Ebből további információkat lehet megtudni az e-mailről, például a használt kódolást, a küldő pontos emailcímét, szerverét, stb.

Az e-mail fejléc megjelenítésének lépéseit a vonatkozó cikkben találja. 

A fejlécben található adatok áttekintése értelmezési sorrend szerint (a fejléceben ezek fordított sorrendben, lentről felfelé jelennek meg):

Content-Transfer-Encoding, Content-Type, MIME-version - információk az üzenethez használt kódolásról és az üzenet tartalmának típusáról
X-Mailer, User-Agent - a kliens, amelyről az üzenetet küldték (webmail, Outlook, Thunderbird stb.)
Date - az üzenet létrehozásának dátuma
Message-ID - üzenetazonosító
Subject - üzenet tárgya
From - üzenet küldője 
To - üzenet címzettje
Reply-To - válasz cím 
X-Spam-Status, X-Spam-Flag - ha igen, akkor az e-mailt spamnek értékelték
Received (1. előfordulás) - információ arról az eszközről, amelyről az e-mailt küldték (név és IP, küldés dátuma és időpontja), valamint annak a szervernek a neve, amelyre az e-mailt továbbították
Received (egyéb előfordulások) - információ a levelezőszerverek közötti e-mail-továbbításról
DKIM-Signature - az üzenetet DKIM (elektronikus e-mail aláírás) segítségével hitelesítik
Delivered-To - postafiók, amelybe az üzenetet kézbesítették (ha az e-mailt továbbították, ezeknek a paramétereknek a fejlécében több is lehet)
Return-Path - vagy Envelope Sender - a feladó címe, amelyre például az automatikus válaszokat visszaküldik, vagy amely a címzett postafiók a fekete- vagy fehérlistájára felvesz.