Lemondás domain név használati jogáról

A domain név jelenlegi tulajdonosa (többnyire eladás céljából) lemond a domain név használati jogáról más (többnyire a vásárló) javára.
 
Mind a jelenlegi tulajdonos, mind a vásárló lehet magánszemély vagy jogi személy (cég, egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány, stb…). Így az alábbi esetek állhatnak fenn:
 
 
Magánszemély esetében kérjük az alábbiakat aláhúzniés a következő adatokat megadni szíveskedjen: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
Jogi személyként (cég, egyéni vállalkozó,  egyesület, alapítvány, stb…) kérjük az alábbiakat aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: cégnév, székhely, adószám.
 
Kérjük, ne felejtse el megadni a szóban forgó domain nevét!
 
Keltezés
Kérjük, a keltezést kezdje a helységnév, majd a dátum megadásával.
 
Fontos! A Tulajdonos és a Vásárló a megfelelő helyeken írja alá, majd az  aláírást követő részben két tanúval – kézzel kitöltve minden adatot –  legyen szíves hitelesíttetni a dokumentumot.
 
A tanúknál olvasható nevet, lakcímet kérünk. Mindkét tanú írja alá.
 
Csatolandó dokumentumok: 
  • cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány másolata
  • magánszemély: Személyi nyilatkozat
  • egyéni vállalkozó: vállalkozói igazolvány vagy igazolás másolata
  • alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (NAV bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is)
Amennyiben kérdése lenne, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal