Lemondás domain név használati jogáról (magánszemélyek között)

A domain név jelenlegi tulajdonosa (többnyire eladás céljából) lemond a domain név használati jogáról más (többnyire a vásárló) javára.
 
Mind a jelenlegi tulajdonos, mind a vásárló magánszemély.
 
Magánszemély esetében kérjük aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
 
 
Ne felejtse el megadni a szóban forgó domain nevét!
 
Keltezés
Kérjük, a keltezést kezdje a helységnév, majd a dátum megadásával. 
 
 
Fontos! A Tulajdonos és a Vásárló a megfelelő helyeken írja alá, majd az  aláírást követő részben két tanúval – kézzel kitöltve minden adatot –  legyen szíves hitelesíttetni a dokumentumot.
 
 
 
A tanúknál olvasható nevet, lakcímet kérünk. Mindkét tanú írja alá.
 
 
 
Csatolandó dokumentumok: 

Amennyiben kérdése lenne, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.