Csatlakozás MDB (MS Access) adatbázishoz

Az MDB adatbázis használata csak Windows kiszolgálón lehetséges. Az adatbázis fájlt fel kell tölteni a /www/db könyvtárba, ha más könyvtárt szeretne használnia megfelelő jogokat be kell állítani a ControlPanel-en.
ASP segítségével történő csatlakozáshoz az alábbi karakterláncokat használhatja. Mindkét módszer szinte egyenértékű.

1)
<%
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=abszolut_utvonal_adatbazisfajl.mdb"
%>

2)
<%
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=abszolut_utvonal_adatbazisfajl.mdb"
%>

A fájl abszolút elérési útvonalát kell használni - a útvonalat megtalálja a ControlPanel-en.