Domain állapotok és státuszkódok magyarázata

Az alábbi leírások magyarázatot adnak az Ügyféloldalon található egyes domain állapotokra:

A domain állapotok az adminisztrációs felület domain listák és az adott domain részletek alatt jelennek meg.
Az egyes állapotok kóddal, névvel és rövid leírással jellemezhetők. Részletesebb leírás alább olvasható:
 
 
 
Nem indítható regisztráció olyan domainra, melyre korábban már nyilvántartásba vett igény feldolgozása még folyamatban van vagy a domain név nem igényelhető vagy már regisztrált.
Az elbírálást követően a feltételesen regisztrált-elbírált domain nevet a Nyilvántartó a weboldalán 8 napra nyilvánosan meghirdeti a regisztrációra váró domain nevek listájában.
Ha a meghirdetett igény ellen a meghirdetés ideje alatt panaszt nyújtanak be, úgy a Szabályzat 9. pontja szerinti alternatív vitarendezési eljárás (Tanácsadó Testület eljárása) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain regisztrálásra kerül, vagy a Nyilvántartó törli az igényt.
Ha az igény ellen a meghirdetés ideje alatt nem nyújtanak be panaszt, akkor megtörténik a domain regisztrációja.
A domain működésének érdekében az igénylőnek gondoskodnia kell a technikai feltételek megvalósulásáról, de ez nem feltétele a domain regisztrációjának.

 
Státuszok leírása:
 
"[23] Előzetes" állapotban van egy igény, ha azt a kitöltött adatokkal sikeresen beküldték és a .hu Nyilvántartó rendszer azt nyilvántartásba vette. Ekkor Automata adatellenőrzés történik, ha az igény megfelel, akkor a domain Feltételesen regisztrált állapotba kerül = "[35] Bejegyzett feltételes használat" státusz.

Ezt követően Adatellenőrzés történik, ha az igénylő minden, a regisztrációhoz szükséges adata jól került megadásra, "[26] Elbírálás" állapotba kerül és az új domain igénylés nyilvános Meghirdetése történik a https://www.domain.hu/meghirdetes/ oldalon.

Előfordulhat, hogy az igény elbírálásához szükséges információk, dokumentumok hiányoznak, pl. Jóhiszeműségi nyilatkozat, abban az esetben bekérjük azt az igénylőtől (erre az indítástól számított 30 nap áll rendelkezésre), akkor a küldött dokumentum bemutatásra kerül a .hu Nyilvántartó felé. Ezután az Elbírálás folytatása a hiánypótlás után "[24] Hiány pótolva" státusz következik. 

Amennyiben a kért nyilatkozat megfelelő, abban az esetben Feltételesen regisztrált, elbírált állapotban lesz a domain név, és ha a technikai ellenőrzésen a rendszer nem talál hibát, akkor Feltételesen regisztrált – elbírált és delegált állapotba kerül a domain név. 8 nap meghirdetést követően, ha nem érkezik az igény ellen Panasz, akkor a Regisztrált és delegált "[8] Delegáltlesz a domain név, ezzel az igénylés lezárul.

Ha az igény vagy az igazoló dokumentum nem felel meg, akkor az "[4] Előzetes elutasítva" állapotba kerül és az indítástól számított 30 nap múlva kerül törlésre. A 30 napos periódus alatt lehetőség van hiánypótlás / javítás céljából további igazoló dokumentumok benyújtására a .hu Nyilvántartó felé.
Ekkor a domain-igénylőnek döntenie kell, hogy az igényt továbbra is kéri-e, megfelelő indoklással. Ekkor "[5] TT elé utólag" állapotba (TT állásfoglalás kérése) vagy törlésre kerül.
Ha egy igény az indítástól számított 30 napja van "[3] Előzetes hiányos" állapotban, mert nem érkezik hiánypótlás vagy az igazoló dokumentum nem felel meg, akkor az igény a .hu Nyilvántartásból automatikusan törlésre kerül, azonban a befizetett regisztrációs díjat nem áll módunkban visszaadni, mert a .hu Nyilvántartó a díjat a Regisztrátor felé számlázza.
 
"[31] Felmondás, név zónából törölve": A Regisztrátor a delegálást "Felmondás, név zónából törölve" állapotba helyezi, amikor a domain név regisztrációs periódusa lejárt, és a meghosszabbítás díja még nem került befizetésre és jóváírásra. "Felmondás, név zónából törölve" állapotban a domain nincs a zónában. Ezen állapotban 45 napig marad. Amennyiben nem történik meg a meghosszabbítás ezen időszak alatt, abban az esetben a felmondás állapot lejárta után a domain visszavonásra ("[32]Törlés előtti parkolás" állapotba) kerül, nem használható. A domainnév a "Törlés előtti parkolás" állapotba kerülést követő 60. nap utáni nap délben végleg, a .hu Nyilvántartásból törlődik.

 
Panasz kezelés
 
A Panasz kezelés ideje alatt a domain jellemzően a zónában marad, használható. A Tanácsadó Testület (TT) állásfoglalása alapján az alábbi státuszok jelenhetnek meg:

"[36] Panaszra vár": Bejegyzett feltételes használat során történő kifogás / Panasz esetén Panasz jelzése történik. A Panaszostól megkapott Panasz feltöltésre kerül a kapcsolódó dokumentumokkal.

"[37] Panasz beküldve": Panaszra vár állapotból erre az állapotra vált, ekkor az igénylőnek 8 nap áll rendelkezésére, hogy visszalépjen az igénytől vagy azt fenntartva a Tanácsadó Testület állásfoglalását várja.

"[38] Panasz TT előtt": Panasz beküldve állapotból Panasz TT előtt állapotra vált, ha a Tanácsadó Testület elé kerül a panasz, mind a védekezés. Ekkor a Tanácsadó Testület állásfoglalására vár, mely Testület eldönti, hogy a Panasz teljesíthető-e vagy sem.

"[39] Törlésre előjegyezve":Ha nem küldik meg a Panasz szövegét, vagy a Panaszolt nem jelez vissza, hogy beleegyezik a TT eljárásba, akkor az igényt Törlésre előjegyezve státuszba helyezzük. Az állapotba kerülést követő másnap délben törlődik. Másik lehetőség, hogy a domain név regisztráció során nem történt meg a .hu Domainregisztrációs Szabályzat megerősítése és letelt a várakozási idő, vagy regisztráció felfüggesztés volt, és nem küldték meg a szükséges dokumentumokat / nem történt hiánypótlás és letelt a várakozási idő.

"[41] TT miatti törlés": Ha a Panasz jelzéskor megadta a Panaszos, hogy igényelné a domaint, és a TT állásfoglalás is megtörtént vagy a Panaszolt visszalépett, akkor lehetőséget kaphat a Panaszos az igény benyújtására. Ha 30 napig nem él ezen jogával, akkor Törlésre előjegyezve állapotba kerül a domain név és másnap délben törlődik.

 
Amennyiben további kérdése lenne a fenti státuszokkal kapcsolatban, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.