Személyi nyilatkozat

Kérjük, az első részt minden esetben olvashatóan, lehetőség szerint NYOMTATOTT nagybetűkkel kitölteni szíveskedjen!
 
Amennyiben valamely személyi adatában változás történt (név, személyi igazolvány szám, lakcím) és/vagy domainnel kapcsolatos teendője van, abban az esetben az első és a második részt kitölteni szíveskedjen!
 
 
Amennyiben a domain igénylő/tulajdonos olyan jogi személyt (szervezetet) képvisel, ahol nem kötelező aláírási címpéldánnyal rendelkezni, abban az esetben az első és a harmadik részt kitölteni szíveskedjen!
Ez a nyilatkozat helyettesíti az aláírási címpéldányt, azzal egyenértékű.
 
 
Keltezés
Kérjük, a keltezést kezdje a helységnév, majd a dátum megadásával. 
 
Fontos! A Nyilatkozó a megfelelő helyen írja alá, majd az  aláírást követő részben két tanúval – kézzel kitöltve minden adatot –  legyen szíves hitelesíttetni a dokumentumot.
 
A tanúknál olvasható nevet, lakcímet kérünk. Mindkét tanú írja alá.
 
 

Amennyiben kérdése lenne, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal