Hozzájárulási nyilatkozat, lemondás saját név domain névként történő regisztrálásáról jogi személy javára

Hozzájáruló fél magánszemély, a Kedvezményezett jogi személy (cég, egyéni vállalkozó,  egyesület, alapítvány, stb…). Hozzájáruló fél hozzájárul, hogy nevét, mint domain nevet a Kedvezményezett a saját részére bejegyeztesse.
 
Magánszemély esetében kérjük aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
Jogi személyként (cég, egyéni vállalkozó,  egyesület, alapítvány, stb…) kérjük az alábbiakat aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: cégnév, székhely, adószám.
 
 
Kérjük, ne felejtse el megadni a szóban forgó domain nevét!
 
Keltezés
Kérjük, a keltezést kezdje a helységnév, majd a dátum megadásával.
 
Fontos! A Hozzájáruló fél és a Kedvezményezett a megfelelő helyeken írja alá, majd az  aláírást követő részben két tanúval – kézzel kitöltve minden adatot –  legyen szíves hitelesíttetni a dokumentumot.
 
A tanúknál olvasható nevet, lakcímet kérünk. Mindkét tanú írja alá.