Hozzájárulási nyilatkozat, lemondás cégnév domain névként történő regisztrálásáról magánszemély javára

Hozzájáruló fél, mint jogi személy (cég, egyéni vállalkozó,  egyesület, alapítvány, stb…), a Kedvezményezett magánszemély. Hozzájáruló fél hozzájárul, hogy cégnevét, mint domain nevet a Kedvezményezett magánszemély a saját részére bejegyeztesse.
 
Magánszemély esetében kérjük aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
Jogi személyként (cég, egyéni vállalkozó,  egyesület, alapítvány, stb…) kérjük az alábbiakat aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: cégnév, székhely, adószám.
 
 
Kérjük, ne felejtse el megadni a szóban forgó domain nevét!
 
Keltezés
Kérjük, a keltezést kezdje a helységnév, majd a dátum megadásával.
 
Fontos! A Hozzájáruló fél és a Kedvezményezett a megfelelő helyeken írja alá, majd az  aláírást követő részben két tanúval – kézzel kitöltve minden adatot –  legyen szíves hitelesíttetni a dokumentumot.
 
A tanúknál olvasható nevet, lakcímet kérünk. Mindkét tanú írja alá.