Hozzájárulási nyilatkozat cégnév más részére történő regisztrálásához

Mind a Hozzájáruló fél, mind a Kedvezményezett jogi személy. Adott jogi személy, hozzájárul, hogy cégnevét, mint domain nevet egy másik jogi személy a saját részére bejegyeztesse.
 
Jogi személyként (cég, egyéni vállalkozó,  egyesület, alapítvány, stb…) kérjük az alábbiakat aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: cégnév, székhely, adószám.
 
 
Kérjük, ne felejtse el megadni a szóban forgó domain nevét!
 
Keltezés
Kérjük, a keltezést kezdje a helységnév, majd a dátum megadásával.
 
Fontos! A Hozzájáruló fél és a Kedvezményezett a megfelelő helyeken írja alá, majd az  aláírást követő részben két tanúval – kézzel kitöltve minden adatot –  legyen szíves hitelesíttetni a dokumentumot.
 
A tanúknál olvasható nevet, lakcímet kérünk. Mindkét tanú írja alá.