Hozzájárulási nyilatkozat saját név más részére történő regisztrálásához

Mind a Hozzájáruló fél, mind a Kedvezményezett magánszemély. Adott magánszemély, hozzájárul, hogy saját nevét, mint domain nevet egy másik magánszemély a saját részére bejegyeztesse.
 
Magánszemély esetében kérjük aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
 
 
Kérjük, ne felejtse el megadni a szóban forgó domain nevét!
 
Keltezés
Kérjük, a keltezést kezdje a helységnév, majd a dátum megadásával.
 
Fontos! A Hozzájáruló fél és a Kedvezményezett a megfelelő helyeken írja alá, majd az  aláírást követő részben két tanúval – kézzel kitöltve minden adatot –  legyen szíves hitelesíttetni a dokumentumot.
 
A tanúknál olvasható nevet, lakcímet kérünk. Mindkét tanú írja alá.