Kifogás emelés .hu domain név regisztrációt követően

A domain név regisztrációját követően keletkező jogvitákban a Domainregisztrációs Szabályzat 10. pontja szerint az Alternatív Vitarendező Fórum jár el Regisztrációs döntnöki eljárás keretein belül. Egy domain név regisztrációját követően, az adott domain névnek a domain-használótól történő visszavonása, illetve átruházása Regisztrációs döntnöki eljárás megindításával kezdeményezhető.

Amennyiben jogos érdek fűződik annak megállapításához, hogy egy regisztrált domain név adott használója által történő domain használat szabályzatba ütközik, akkor a panaszos a kifogást és annak okát a domain.hu weboldalon erre rendszeresített természetes személy esetén használható, illetve jogi személy esetére alkalmazandó űrlapon jelezheti illetve nyújthatja be. 

Részletes információk a domain.hu weboldalon a panaszkezelés és vitarendezés menüpont alatt találhatóak.

 Az Alternatív Vitarendező Fórum titkárságával ezen űrlap használatával lehetséges kapcsolatba lépni.