A domain név delegálását megelőzően keletkező jogvitákban a Tanácsadó Testület jár el.
Ha jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételesen használatba adott domain név az adott igénylő részére szabályzatba ütközik, akkor igényelheti az Alternatív Vitarendező Fórum Tanácsadó Testületi eljárását.
A panaszos a kifogást és annak okát bármely általa választott regisztrátornál előterjesztheti. A kifogásnak a regisztráció indításától számított 7 napon belül szükséges megérkeznie, hogy a regisztrátor a panaszt a domain név bejegyzése előtt tudja rögzíteni az országos nyilvántartásban és ezzel fel tudja függeszteni a regisztrációs folyamatot.
Amennyiben dokumentumokkal tudja igazolni, hogy nagyobb jogosultsága van az adott domain név birtoklását illetően a jelenlegi igényt beadó személynél, de a jelenlegi igénylő nem kíván lemondani domain név regisztrációs szándékáról, úgy jelezni kell, hogy vállalja a Tanácsadó Testületi eljárást, melynek díja 40.000 Ft +Áfa, a díjat az eljárás megkezdése előtt szükséges megfizetni, majd az eljárás során "győztes"-ként kikerülő fél részére az összeg visszautalásra kerül.
A panasz jelzését és a dokumentumokat a domain@forpsi.hu email címen várjuk.