Védett könyvtár létrehozása

Linux operációs rendszeren a .htaccess fájl segítségével védett könyvtárak hozhatók létre.

A .htaccess fájlnak a következo sorokat kell tartalmaznia:
AuthType basic
AuthName "név"
AuthUserFile /httpd/html/ftplogin/data/.htpasswd
Require valid-user

Az elérési útvonal Normal tárterület esetén /httpd/html/ftplogin/  Dynamic esetén /web/htdocs/ftplogin/ . Az új klaszteren: /web/htdocs1/ftp_felhasználónév/home/

Sükséges még egy .htpasswd fájl is, ezt célszeru a /data/ könyvtárban tárolni. A tartalma a következo legyen:
felhasználónév1:jelszó1
felhasználónév2:jelszó2

A jelszót kódolt formában kell letárolni. Jelszó generáló alkalmazások keresése, online jelszó generáló.
A jelszóval védett könyvtár létrehozása a Control Panelen is lehetséges (Linux és Windows esetében is).