Védett könyvtár létrehozása

Linux operációs rendszeren a .htaccess fájl segítségével védett könyvtárak hozhatók létre.

A .htaccess fájlnak a következo sorokat kell tartalmaznia:
AuthType basic
AuthName "név"
AuthUserFile /httpd/html/ftplogin/data/.htpasswd
Require valid-user

Az elérési útvonal Normal tárterület esetén /httpd/html/ftplogin/  Dynamic esetén /web/htdocs/ftplogin/ . Az új klaszteren: /web/htdocs1/ftp_felhasználónév/home/

Szükséges még egy .htpasswd fájl is, ezt célszerű a /data/ könyvtárban tárolni. A tartalma a következő legyen:
felhasználónév1:jelszó1
felhasználónév2:jelszó2

A jelszót kódolt formában kell letárolni. A keresőben számos segédprogram található a .htaccess generálására - például a nagyon praktikus htpasswd generátor.