Megengedett portok a VPS hozzáféréséhez

A megengedett protokollok és portok listája a virtuális  szerver hozzáféréséhez.

tcp 20 (ftp-data)
tcp 21 (ftp)
tcp 22 (ssh)
tcp 25 (smtp)
tcp 53 (dns)
tcp 80 (http)
tcp 110 (pop3)
tcp 143 (imap4)
tcp 443 (https)
tcp 465 (SMTPs)
tcp 989 (ftps-data)
tcp 990 (ftps)
tcp 995 (POP3s)
udp 995(POP3s)
tcp 993 (IMAPs)
udp 993 (IMAPs)
tcp 1433 (ms-sql-s)
tcp 1723 (pptp)
tcp 3306 (mysql)
tcp 3389 (ms-terminal)
tcp 4643 (vps power panel)
tcp 5432 (postgresql)
tcp 8443 (plesk)
udp 53 (dns)
udp 1194 (openvpn)
udp 1434 (ms-sql-m)
gre
icmp (ping)

ha más portok szükségesek akkor dedikált szervert kell rendelni ahol nincs szűrés.

Add Feedback