Ki igényelhet felső szintű .hu végződésű domain nevet?

A domain igénylőre a Domainregisztrációs Szabályzat II. Fejezet 1.1. pontja vonatkozik.


A .hu Domainregisztrációs Szabályzat az alábbi link alatt érhető el:
https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/


Közvetlenül a .hu közdomain alá történő regisztráció domain-igénylője lehet:
- az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgára, vagy ezen államok hatósága által kiállított személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal rendelkező természetes személy
- magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy
- az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, vagy Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország területén:
    - jogszabály útján létrehozott
     - hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett, vagy bejegyzett, vagy
     - erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő jogi személy továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott vagy a Magyarország területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.

Közvetlenül második szintű közdomain alá történő regisztráció domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi, természetes személy vagy jogi személy lehet.

A domain-igénylő természetes személy csak tizennyolc életévet betöltött személy lehet, kivéve jogszabály által előírt jogutódlás eseteit (pl. öröklés).

Amennyiben kérdése lenne, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.