A .hu domain név választás szabályai

A .hu domain nevek esetében az ide vonatkozó tudnivalókat az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) Domain Regisztrációs Szabályzatának 2. pontja tartalmazza.
 
A Domain Regisztrációs Szabályzat az alábbi linken érhető el:

Kiemelnénk az alábbiakat:
2.2.2    Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan: a) jogellenes, vagy b) gyűlölet-, vagy félelmet keltő, vagy c) megtévesztő.
2.3     Felelősség a domain név választásáért
 2.3.1    Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős:
 a) a domain név választásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
 b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
 c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért. 

Amennyiben kérdése lenne, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal